Realizace staveb

Provádíme veškeré opravy i novostavby v oboru dopravy, a to jak pro soukromý tak i státní sektor. Zajišťujeme veškerou činnost komplexně od návrhu až po realizaci včetně studie, stavebního povolení k realizaci a následné kolaudaci i uvedení díla do provozu.

Při výstavbě zajistíme nejen výstavbu komunikací, ale s tím i související inženýrské sítě a případnou výstavbu pozemních objektů. Specializujem se také na všechny bezpečnostní prvky, které jsou dle nás vhodné pro umístění na komunikacích v ČR.

ico realizace staveb

REFERENCE

Hrobice Velikova 03
Jestrabice 01
Jestrabice Prutah 04
Vysoke Pole Ujezd 10

Dopravně-bezpečnostní prvky

 • vyvýšené přechody pro chodce - nájezd pomocí ramp výrazně sníží rychlost vozidel a řidiče jednoznačně upozorní na existenci přechodu pro chodce. Umísťuje se zejména v blízkosti škol a veřejných budov.
 • vjezdové zpomalovací ostrůvky - účelem je zajistit zpomalení vozidel na vjezdu do obce. Kromě redukce rychlosti zvyšuje ostrůvek na vjezdu do obce bezpečnost silničního provozu i tím, že znemožňuje nebezpečné předjíždění.

Údržba komunikací

 • vysprávky vozovek recyklovanou asfaltovou směsí - modernizovaná řada recyklátoru BAGELA je zvláště vhodná při lokální opravě komunikací s využitím vybouraných a vyfrézovaných asfaltových směsí z vozovek. Hlavní výhodou této technologie je zpětné využití asfaltových ker a frézované asfaltové drti a tím šetření životního prostředí. 

 • technologií JET-PATCHER - opravy výtluků, povrchové úpravy překopů,opravy drobných poruch a trhlin v živičném krytu, vysprávku nerovností na penetračních úpravách nanášením obalované drti s asfaltovou emulzí pod tlakem na opravované místo.

 • vysprávky obalovanou drtí - provádění vysprávek výtluků menšího rozsahu obalovanou drtí za horka, vhodné především pro opravy na tzv. živičných kobrecích.

Dále zajišťujeme

 • opravy a zřízení dešťových vpustí, zajištění odvodnění
 • opravy dlažeb vozovek i chodníkům a revizních šachet
 • opravy bezpečnostních zařízení na silnici (svodidla, směr. sloupky, zábradlí a pod.)
 • zemní a bourací práce

Recyklace

 • technologií studeného remixu (recyklace za studena) - stávající nevyhovující konstrukci vozovky se na místě za studena rozpojí pomocí recykleru. Vytvoří se nová únosná konstrukční vrstva z materiálu staré konstrukce vozovky , na kterou se podle třídy komunikace provede kryt z jedné nebo dvou vrstev asfaltového betonu nebo u menších zatížení jednoduchá úprava nátěrem nebo mikrokobercem. Předností této technologie je využití materiálu stávající konstrukce, úspora kameniva, zkrácení stavební doby, odpadá bourání a odvoz na skládky.
 • technologií teplého remixu (recyklace za horka) - regenerace stávajícího živičného povrchu vozovky na místě. Původní struktura a flexibilita povrchu se obnoví. Takto je možné se v mnoha případech vyhnout dalším nákladům na výškové úpravy obrubníků a chodníků atd. Rozlišujeme mezi dvěma metodami: Remix a Remix Plus.

  Při Remix se povrch vozovky ohřívá samopojízdnými nahřívači. Pomocí infračerveného tepla se dosáhne nahřátí asfaltových materiálů do hloubky 6 -7 cm, potom Remixér rozpojí nahřáté materiály do hloubky 3 - 5 cm. Za účelem stabilizace a změkčení asfaltových materiálů se přidá dalších 5 - 30 % nových asfaltových směsí a asfaltu. Oproti tomu Remix Plus se remixuje stávající povrch vozovky při současné pokládce nové obrusné vrstvy (min 30 kg/m2) na vyrovnanou remixovanou vrstvu a obě vrstvy se za současného nahřátí hutní. Remix Plus je kombinace recyklace a pokládky nové asfaltové vrstvy s tím, že je možnost vybrat nový materiál pro obrusnou vrstvu v závislosti na zatížení atd.

 • zlepšování zemin vápnem a cementem - místní úprava zemin při zemních pracích, zvláště úprava jemnozrnných zemin vápnem za využití budování zemních těles naplavených a jílových zemin, které by jinak byly pro své vlastnosti vyváženy na skládku a nahrazovány novým sanačním materiálem. 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel BALCAR,
Jednatel společnosti

 vedení společnosti
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Hana BALCAROVÁ,
Jednatelka společnosti

vedení společnosti
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační adresa

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37, 690 02 Břeclav

IČ: 26264081, DIČ: CZ26264081

Zapsáno v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 40630, Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě, Inženýrská činnost v investiční výstavbě.

Certifikáty
ČSN EN ISO 14001 


ČSN EN ISO 9001 a příloha


ČSN EN ISO 45001 

 

logo udrzbasilnic2

Sídlo, kontaktní místo, pobočka

Sídlo a vedení společnosti
Na Zahradách 16 , 690 02 Břeclav
Telefony: +420 519 326 370, +420 519 331 400

Kontaktní místo Zlín
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, +420 725 527 405

Provozovna Lednice:
Komenského 656, 691 44 Lednice na Moravě

E-mail: udrzbasilnic@udrzbasilnic.cz