Stavba a údržba silnic | Moderní technologie v silničním stavitelství.

Cílem firmy je využívání moderních technologií v silničním stavitelství, kterými bude docilovat stále kvalitnějších a bezpečnějších řešení na našich silnicích, v souladu s životním prostředím. 

Naše společnost již řadu let úspěšně působí po celé České republice.

Přehled našich činností zahrnuje: Mobilní informační tabule VMS, Barevné povrchy vozovek Rocbinda, Realizace staveb, Recyklace vozovek, Dopravní značení a bezpečnostní prvky, Projekční a inženýrská činnost.

Moderní technologie v silničním stavitelství.

Naše společnost již řadu let úspěšně působí po celé České republice.

Společnost Stavba a údržba silnic s.r.o. vznikla v roce 2000 a navázala na činnost fyzických osob, které nyní firmu vlastní.

Zkušenosti vlastníků z předchozích zaměstnání se vzájemně doplňují. Oba společníci působili v oblasti silničního hospodářství a to jak firem zabývajících se výstavbou velkých silničních staveb, tak i v oblasti jejich přípravy a investorského zajištění.

Cílem firmy je využívání moderních technologií v silničním stavitelství, kterými bude docilovat stále kvalitnějších a bezpečnějších řešení na našich silnicích, v souladu s životním prostředím.